DE KUNST
VAN HET LEREN

Sport

De lessen lichamelijke opvoeding & sportdagen

Sportliefhebbers zullen zich thuisvoelen op het Spinoza Lyceum. Vrijwel alle brugklassen hebben iedere periode twee uur lichamelijke opvoeding (LO) per week. Alleen de leerlingen die MuziekPlus volgen hebben één uur per week LO.
Leerlingen die geen achterstanden hebben bij andere vakken, kunnen zich bovendien ook één keer per week inschrijven voor het daltonuur LO, zodat zij nog extra kunnen sporten.

In de lessen wordt aandacht besteed aan bekende sporten, zoals voetbal, basketbal, volleybal, turnen, zelfverdediging en atletiek, maar daarnaast gaan de leerlingen ook touwklimmen, spelen ze trefbal en tikspelen en gaan ze aan de slag met verschillende samenwerkingsoefeningen. Voor de brugklassen vindt bovendien twee keer per jaar (in oktober en in mei) een sportdag plaats.

Topscore: naschoolse sport

Het Spinoza Lyceum werkt samen met Topscore. Dit is een initiatief van de gemeente Amsterdam, dat ervoor zorgt dat leerlingen na hun laatste lessen hun favoriete sport nog kunnen beoefenen op school. 

Op het Spinoza Lyceum worden vier sporten aangeboden door Topscore: streetdance, American football, basketbal en vrouwenvoetbal. Per sport is plaats voor 20 à 25 deelnemers. Iedere sport wordt geleid door een gespecialiseerde trainer. 

Aan het eind van het jaar vinden de Topscore Finals plaats, waarin de leerlingen van verschillende Amsterdamse scholen onderling strijden om de titel Kampioen van Amsterdam.