DE KUNST
VAN HET LEREN

Leerlingbegeleiding

Mentor

Op het Spinoza Lyceum wordt veel zorg en aandacht besteed aan persoonlijke begeleiding van leerlingen. Zo heeft iedere klas een eigen mentor, die alle leerlingen individueel begeleidt en in de gaten houdt hoe het met hen gaat. Als een leerling problemen heeft, kan deze dus altijd terecht bij de mentor.

Iedere klas heeft minstens één mentoruur per week. Tijdens deze mentoruren worden alle belangrijke schoolzaken besproken, die niet direct met de inhoud van een bepaald vak te maken hebben. Hierbij kun je denken aan het kiezen van de klassenvertegenwoordiger of aan het organiseren van feestjes rond bijvoorbeeld Sinterklaas of Kerst. Ook komen belangrijke onderwerpen, zoals pesten en online veiligheid, tijdens mentorlessen aan de orde.

In de brugklas krijgen leerlingen naast een mentorles ook nog een studieles van hun mentor. In deze lessen wordt aandacht besteed aan de vakken waar het wat minder goed mee gaat en leerlingen worden geholpen bij de aanpak van daltonopdrachten, bij het inschrijven van daltonuren en bij het inhalen van achterstanden. Ook leren leerlingen in deze lessen hoe zij het best hun huiswerk en werkstukken kunnen maken, hoe ze een presentatie moeten houden en hoe ze het best woordjes kunnen leren.

Mini-mentoren

Brugklasleerlingen van het Spinoza Lyceum worden het hele jaar door nog extra begeleid door zogenaamde mini-mentoren. Dit zijn twee leerlingen uit de bovenbouw, die ervoor zorgen dat brugklasleerlingen zich zo snel mogelijk thuisvoelen op school. 

Soms is het makkelijker om (school)problemen te kunnen bespreken met een ouderejaarsleerling, die zelf misschien nog niet zo lang geleden met dezelfde dingen te maken heeft gehad, dan met een docent. Op deze manier kunnen mini-mentoren voor wat extra steun zorgen. Daarnaast helpen de mini-mentoren de klas bij het organiseren van klassenfeesten en gaan zij mee als begeleider op het brugklaskamp aan het begin van het schooljaar.

Extra zorg

Het Spinoza Lyceum heeft verschillende hulpverleners in dienst, die leerlingen kunnen begeleiden, die problemen hebben die de mentor niet (direct) kan verhelpen: twee zorgcoördinatoren, een vertrouwenspersoon, een leerlingcoördinator en twee decanen.
Het overzicht van de ondersteuning die het Spinoza Lyceum biedt, kun je hier vinden.

De zorgcoördinatoren zijn er om leerlingen te helpen, die een moeilijke thuissituatie hebben, die (langduriger) ziek zijn geworden of die op een andere manier extra zorg kunnen gebruiken, die niet direct met de inhoud van schoolvakken te maken heeft. 

De vertrouwenspersoon is er om leerlingen te helpen die bijvoorbeeld een conflict hebben met een docent, of die een probleem hebben dat ze niet meteen met hun mentor durven of willen bespreken. 

De leerlingbegeleider is in dienst als een direct aanspreekpunt voor alle leerlingen en kan hiermee de mentoren extra ondersteunen.

De decanen staan klaar om leerlingen te helpen bij het maken bij een goede keuze voor een vakkenpakket in de bovenbouw, stage of een vervolgopleiding. Mocht het nodig zijn, dan zorgt de decaan er ook voor dat een leerling een beroepskeuzetest of capaciteitentest kan doen.

In het School Ondersteunings Profiel is alles te lezen over hoe de leerlingenzorg verder precies geregeld is op het Spinoza Lyceum.