DE KUNST
VAN HET LEREN

Zij-instroom

Zij-instroom

U zoekt een andere school voor uw kind. Aan een (wens tot) overstap tijdens de middelbare school, gaat  meestal een ingewikkelde tijd vooraf. Wij vinden het belangrijk deze overstap zorgvuldig te begeleiden en het proces daartoe zo transparant mogelijk te maken. 

Door toedoen van de coronajaren, zijn kinderen langere tijd aan school verbonden, waardoor de totaalaantallen op het Spinoza Lyceum de afgelopen jaren erg hoog zijn geweest. In de afgelopen jaren zijn per jaar niet meer dan 10 tot 15 plekken beschikbaar geweest voor zij-instroom vanaf klas 2. 

Mocht uw kind in Amsterdam* op school zitten en u wilt in aanmerking komen voor zij-instroom (vanaf klas 2), dan kunt u dat via dit formulier aangeven: Zij-instroom formulier

U kunt hier uw gegevens achterlaten. Het is belangrijk dat u op de huidige school heeft aangegeven dat uw kind van school wenst te wisselen en de school voor uw kind een overstapdossier heeft gemaakt. 

De eindvergaderingen van de huidige klassen vinden plaats in de laatste week vóór de zomervakantie. Pas daarna kan bepaald worden in welke jaarlagen en bij welke clusters (bovenbouw) er plek is. Mocht er plek zijn in de gewenste jaarlaag en op het juiste niveau, dan worden u en uw kind uitgenodigd om op 18 juli tussen 11.00 uur en 14.30 uur op school te komen voor een oriënterend gesprek. Pas daarna kunnen wij uitsluitsel geven over plaatsing. Mochten we eerder al zeker weten dat er geen plek is op het Spinoza Lyceum, dan laten we u dat weten.  

*Indien uw kind uit een andere gemeente komt, dan kunt u dit aangeven in het formulier. Voor verhuisleerlingen geldt een voorrangsregeling. Indien we kunnen voorspellen of er plek is in de door u gewenste jaarlaag, dan wordt er in de maanden vanaf mei contact met u opgenomen.