• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Wat hebben we weer een hele mooie aanmelding gekregen van nieuwe leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Alle beschikbare plaatsen zijn ruimschoots bezet en dat geeft maar weer eens te meer aan dat we een school zijn waar leerlingen graag naar toe gaan en waar ouders veel vertrouwen in hebben. 

Voordat deze leerlingen ook daadwerkelijk een stukje van het Spinoza Lyceum gaan innemen moet er eerst plaats gemaakt worden. Onze examenleerlingen staan aan de vooravond van het centraal schriftelijk examen. Voor velen van hen een hele spannende periode waar veel van afhangt. Immers het reeds behaalde cijfer voor de schoolexamens telt voor de helft mee, dus er is nog een grote slag te slaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen het ook dit keer weer heel goed gaan doen zodat er voldoende plaats wordt gemaakt voor de nieuwe lichting uit groep 8. We kijken uit naar hen en naar de diploma-uitreiking, waarin we elke examen-leerling goed in het zonnetje gaan zetten. Ze hebben het tenslotte dik verdiend !

Jan Paul Beekman
rector

Onderwijskwaliteit goed op orde

Begin oktober heeft de onderwijsinspectie het Spinoza Lyceum en Spinoza20first bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. Drie dagen lang hebben twee onderwijsinspecteurs onderzoek gedaan naar het kwaliteitsbeleid, de kwaliteitscultuur en het pedagogisch handelen op de scholen. Om een goed oordeel hierover te kunnen geven hebben de inspecteurs lessen bezocht, gesprekken gevoerd met leerlingen en medewerkers van de twee scholen en uiteraard ook met de medezeggenschapsraad, de beide schoolleidingen en het bestuur van de Stichting.

Het oordeel na drie dagen onderzoek was positief, waarbij de kwaliteitscultuur zelfs met een goed beoordeeld werd: het personeel voelt zich eigenaar van het onderwijs en werkt effectief en met veel enthousiasme aan het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs.

Uiteraard zijn er ook enkele verbeterpunten waar de scholen op korte termijn mee aan de slag gaan.

Medio januari 2019 verschijnt het definitieve rapport op de website van de onderwijsinspectie : www.onderwijsinspectie.nl

Jan Paul Beekman
rector

 

Ons Daltononderwijs

De leerlingen van nu hebben het niet gemakkelijk. Enerzijds zijn ze nog volop op zoek naar zichzelf, anderzijds moeten ze ook al bezig zijn met de vraag welke vervolgopleiding en welk beroep straks het beste bij hen past. En aangezien de samenleving er alleen maar complexer op is geworden, is deze laatste vraag steeds moeilijker te beantwoorden.

Lees meer ...

 
spinozalyceum Spinoza dames Isa Veeneman en Sera van Lange winnen 3e prijs bij prestigieuze profielwerkstukken wedstrijd van de K… https://t.co/E2iahC3BLB
spinozalyceum Met trots kunnen we melden dat Lisa Wessels uit 3g2 is doorgedrongen tot de Finale van de Nederlandse Wiskunde Olym… https://t.co/Y4sH5s8Qbz
spinozalyceum Wil je graag een kijkje nemen op het Spinoza Lyceum? Kom dan langs op een van de open dagen. donderdag 7 februari… https://t.co/1gTHph0r6G
spinozalyceum Koop je kaart voor a.s. woensdag 26 september 12:00 uur want er is geen kaartverkoop aan de deur!
spinozalyceum Omdat de afgelopen dagen nog veel belangstelling bleek te zijn voor de reünie van komende zaterdag, hebben we beslo… https://t.co/9XjXhg5fpN

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444