DE KUNST
VAN HET LEREN

Wereldburgerschap

Verrijk je leven

Wereldburgerschap gaat over het verrijken van je eigen leven met wat de wereld te bieden heeft, maar tegelijkertijd ook over het verrijken van de wereld met jouw bijdrage. 

Nadenken over wat je kunt doen om van de wereld een mooie plek te maken voor jezelf én voor de ander. 

Wereldburgerschap en Internationalisering

In een globale wereld met steeds meer spanningen, zijn wereldburgerschap en interculturele competenties van groot belang. Onze ambitie is daarom dat onze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan competenties opdoen waardoor ze worden voorbereid op een internationale samenleving. Dit doen we o.a. door in 3M, 4H en 4V Internationale projecten aan te bieden waarbij wordt samengewerkt met leerlingen uit het buitenland. 

Het Spinoza Lyceum is aangesloten bij het Global Citizen Netwerk en een geaccrediteerde Erasmus + school. De scholen binnen dit netwerk hebben als doel hun leerlingen (en personeel) op te leiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de interculturele maatschappij. Bij de verschillende projecten die we aanbieden maken we gebruik van de SDG’s van de VN.