DE KUNST
VAN HET LEREN

Projectweek onderbouw

“Dalton meets Dalton”
Bezoek van de Marie-Kahle-Daltonschule uit Bonn

Een van de eerste internationale contacten in ons nieuwe schooljaar 2023-2024 vond al op 26 en 27 september op het Spinoza Lyceum plaats met een klas van een Dalton scholengemeenschap uit Bonn, van de Marie-Kahle-Schule. De ontmoeting stond in het teken van “Dit is mijn school” en had onder deze label een lage drempel, vooral omdat ook het taalelement een belangrijke rol daarin speelde. 

De tweede klas uit Bonn heeft op hun eerste dag kennis gemaakt met een tweede klas van het Spinoza Lyceum, een klas die pas sinds twee weken met de lessen Duits begonnen is en haar eerste kennis in praktijk mocht omzetten. Daarbij hebben de Duitse leerlingen de Nederlandse leerlingen in verschillende activerende werkvormen kunnen helpen en zijn leuke gesprekken ontstaan en hebben de Nederlandse leerlingen hun eerste succeservaring in de doeltaal ondervonden. Op de tweede dag werd de Duitse groep deelgenoot van het lesprogramma van een vierde klas, die al twee jaar Duits op het rooster heeft. De gesprekken in het Duits waren gekoppeld aan het thema van het hoofdstuk, dat nota bene “Relaties (Beziehungen)” heet. Het paste uitstekend bij elkaar.

Nederlandse leerlingen interviews aan hun Duitse partners gegeven en verteld over hoe ons Nederlands schoolsysteem algemeen en hoe het dagelijks leven op het Spinoza Lyceum eruit ziet. Deze interviews hebben zij in het Engels gevoerd en omdat het Engels dan toch iets meer ruimte biedt om zich laagdrempeliger uit te drukken, waren al gauw alle groepen onderling in langere gesprekken verwikkeld. De Duitse leerlingen hebben een rondleiding door de school gekregen, begeleid door derdejaars leerlingen met een opdracht het Duits op zak en op de laatste dag mochten de Duitse leerlingen in verschillende lessen plaatsnemen om te ervaren hoe het nu voelt om in een Nederlandse schoolbank te zitten. 

Wij hebben deze uitwisseling als zeer waardevol ervaren, zowel de Duitse leerlingen en begeleiding als de leerlingen van het Spinoza Lyceum (“Ik heb voor het eerst met een echte Duitse scholier gesproken en dat was bijzonder”) en de docenten. Vooral de verschillen tussen de twee daltonscholen geven aanleiding om (kritisch) te kijken naar wat wij doen en waarom. Nu verheugen wij ons op een volgende samenkomst in maart. Dan zal een groep Nederlandse leerlingen richting Bonn gaan en een tegenbezoek brengen aan de Marie-Kahle-Schule met een thema waarbij ook deze leerlingen veel nieuwe inzichten en kennis krijgen over elkaar.