DE KUNST
VAN HET LEREN

Onderbouw en bovenbouw

De eerste twee leerjaren van de mavo en de eerste drie leerjaren van de havo en het vwo heten de onderbouw. De laatste twee jaar van de mavo en de havo en de laatste drie jaar van het vwo heten de bovenbouw.

In de onderbouw worden alle vakken aangeboden, zodat leerlingen goed kunnen bepalen in welke vakken ze in de bovenbouw uiteindelijk examen zullen gaan doen. Ook wordt in de onderbouw bepaald welk niveau het best bij een leerling past. Op het Spinoza Lyceum kan uiteindelijk examen worden gedaan op drie verschillende niveaus: mavo (vmbo-tl), havo en vwo.

Mavo – sectorkeuze

Het Spinoza Lyceum biedt van alle vmbo-opleidingen alleen de theoretische leerweg aan (vmbo-tl). Binnen deze leerweg kun je examen doen in vier sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw. Aan het eind van het derde jaar maak je een keuze voor een van deze sectoren en in de vierde klas volg je alleen nog de vakken die binnen deze sector vallen. De keuze voor een bepaalde sector bepaalt welke vervolgopleidingen je na de mavo kunt gaan doen.

Havo & vwo – profielkeuze

Aan het eind van de derde klas kiezen de leerlingen van de havo, het atheneum en het gymnasium een profiel. Zij kunnen kiezen uit de volgende vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Ook voor deze profielen geldt, dat ze bepalend zijn voor de vervolgopleidingen na de middelbare school. Als er goede redenen voor zijn, kan in de vierde klas de profielkeuze nog aangepast worden. Dit gaat altijd in overleg met de afdelingsleider van de havo of van het vwo.

De bovenbouw – Natuur, Leven & Technologie

Naast de eerdergenoemde vakken kun je in de bovenbouw van de havo en het vwo ook kiezen voor het vak Natuur, Leven en Technologie (NL&T). Dit vak kun je volgen binnen de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Tijdens dit vak maken leerlingen kennis met moderne ontwikkelingen in de natuurwetenschappen en doen zij veldwerk en gaan op excursies.

Daarnaast gaan de havoleerlingen aan de slag met theoretische en toegepaste technologieonderwerpen, zoals 3D-visualisatie en programmeren op de computer. Vwo-leerlingen krijgen te maken met spannende wetenschapstheoretische uitdagingen, zoals nadenken over het ontstaan van het heelal of zwarte gaten.