DE KUNST
VAN HET LEREN

Leerlingenraad

Op het Spinoza Lyceum kun je als leerling zelf ook invloed uitoefenen op hoe de zaken op school geregeld worden. Dit kun je doen door plaats te nemen in de leerlingenraad. Vanuit de leerlingenraad kun je meedenken over belangrijke onderwerpen die alle leerlingen van het Spinoza Lyceum aangaan.

Leerlingen die plaats willen nemen in de leerlingenraad kunnen zich daar zelf voor opgeven. Iedereen is hierbij welkom. De leerlingen uit de leerlingenraad komen uit verschillende leerjaren en van verschillende niveaus. 

De leerlingenraad komt wekelijks bij elkaar in een vergadering tijdens een daltonuur. Tijdens deze vergaderingen wordt er besproken wat er goed gaat en wat er beter kan op school. Ook worden plannen over bijvoorbeeld het organiseren van open dagen, sportdagen en schoolfeesten doorgenomen. 

Daarnaast heeft de leerlingenraad regelmatig contact met de schoolleiding en met de medezeggenschapsraad, zodat de leden bijvoorbeeld mee kunnen denken over nieuwe schoolregels of over wijzigingen die de schoolleiding door zou willen voeren op school. 

Leerlingen die zelf niet in de leerlingenraad zitten, kunnen ook meedenken, door ideeën naar het e-mailadres van de leerlingenraad te sturen.