DE KUNST
VAN HET LEREN

Missie en Visie

Waar staat de school voor?

Kritisch denken

Het Spinoza Lyceum is een openbare, brede scholengemeenschap, waarop iedereen uit Amsterdam en omgeving welkom is. De school is vernoemd naar de zeventiende-eeuwse, Nederlandse filosoof Baruch Spinoza.

Spinoza vond het belangrijk dat de mens zelf kritisch na leerde denken. Ook was hij niet bang om anders te denken dan zijn tijdgenoten. Waarden als gelijkheid, tolerantie, vrijheid van meningsuiting en geloofsvrijheid vond hij erg belangrijk en mede dankzij hem zijn dit ook nu nog belangrijke uitgangspunten binnen onze maatschappij.

De ideeën van Spinoza sluiten nog altijd erg goed aan bij de visie van het Spinoza Lyceum. Leerlingen op het Spinoza Lyceum worden dan ook aangemoedigd om kritisch en zelfstandig na te denken, met respect voor de opvattingen en ideeën van anderen.

Brede vorming met persoonlijke aandacht

Op het Spinoza Lyceum staat een brede vorming centraal. Leerlingen worden uitgedaagd om zich op veel verschillende vlakken (zoals natuurlijk intellectueel, maar ook creatief, sportief en sociaal-emotioneel) te ontwikkelen. Op die manier krijgen zij de mogelijkheid om zorgvuldig uit te zoeken waar hun kwaliteiten en interesses liggen.
Daarnaast worden zij gestimuleerd om hun persoonlijke voorkeuren te ontdekken. Op het Spinoza Lyceum wordt onderwijs gegeven volgens het daltonprincipe. Dat betekent dat het leren zo goed mogelijk afgestemd wordt op de persoonlijke capaciteiten en behoeften van de leerlingen. Leerlingen krijgen daarbij meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces dan op de meeste andere middelbare scholen.

Meer specifieke informatie over het daltononderwijs is hier te vinden: Daltononderwijs