DE KUNST
VAN HET LEREN

Veiligheid en regels

De veiligheidscoördinator

Het is belangrijk om je veilig te voelen op een middelbare school. Daarom zijn er op het Spinoza Lyceum goede afspraken gemaakt over hoe iedereen met elkaar omgaat. Er zijn duidelijke regels opgesteld over spijbelen en te laat komen, maar ook over wat je moet doen als je ziek bent of als je gepest wordt en hoe je een officiële klacht in kunt dienen.

Op het Spinoza Lyceum is een vast iemand aangesteld, die zich bezighoudt met alle veiligheidszaken in de school en die alle afspraken en veiligheidsregels op school goed in de gaten houdt: de veiligheidscoördinator. Deze veiligheidscoördinator werkt hierbij als het nodig is samen met de buurtregisseur van de politie.

Zeven schoolregels

Op het Spinoza Lyceum houdt iedereen zich aan de volgende schoolregels:

  1. Je toont respect voor elkaar en je houdt rekening met de ander.
  2. Je blijft van elkaar en elkaars spullen af.
  3. Je gebruikt beschaafde taal.
  4. Je hebt een actieve leerhouding en je bent op tijd in de les.
  5. Je hebt je schoolspullen bij je en je maakt je huiswerk en taken op tijd.
  6. In de school draag je geen kledingstukken die voor buiten bestemd zijn (zoals een jas, pet of muts). 
  7. Het gebruik van telefoons en geluidsdragers is alleen toegestaan in de kantine, behalve wanneer een docent anders aangeeft.

Ziek, te laat of spijbelen

Als een leerling ziek is, melden de ouders of verzorgers dit ’s morgens vóór acht uur telefonisch via 020-5777419 of per e-mail via absent@spinozalyceum.nl. De verzuimmedewerker registreert de afwezigheid online, waardoor vervolgens ook meteen alle betrokken docenten op de hoogte zijn. Zolang een leerling ziek is, moet de afwezigheid iedere dag door de ouders of verzorgers vóór acht uur ’s ochtends gemeld worden.

Leerlingen die meer dan 15 minuten te laat in de les komen, mogen de les niet meer in. Deze leerlingen moeten zich melden bij het opvanglokaal 007, direct naast de ingang van de school. Veelvuldig te laat komen wordt gezien als een vorm van spijbelen. Leerlingen die meerdere malen spijbelen kunnen rekenen op strenge maatregelen van de school, om ervoor te zorgen dat dit niet nog vaker voor zal komen.