DE KUNST
VAN HET LEREN

Organisatie

Het Spinoza lyceum vormt samen met het Spinoza20first de Stichting Spinoza Lyceum. 

De schoolleiding van het Spinoza lyceum bestaat uit de rector-bestuurder en vier afdelingsleiders.
De rector, Jan Paul Beekman, is tevens bestuurder van de Stichting Spinoza Lyceum. De afdelingsleiders zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs en geven leiding aan de verschillende docententeams.

1 t/m 4 mavoPeter de Ridder
1 & 2 havo, 1 & 2 vwo én 1 & 2 gymnasium Hinke Brinkman
3 t/m 5 havoIgor Vollebergh
3 t/m 6 vwoHester Stekelenburg

Medezeggenschapsraad

Leerlingen, personeelsleden en ouders hebben vanuit de medezeggenschapsraad (MR) en de deelraden inspraak op het Spinoza Lyceum. De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.

De leden van de deelraden vergaderen acht keer per jaar, de MR 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De deelraden en de MR kunnen de schoolleiding uitnodigen om een vergadering bij te wonen. De leden worden gekozen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht-leden zijn:

  • mw. M. Huussen (voorzitter)
  • dhr. A.J. Quant (vice voorzitter)
  • dhr. N.T.J. Overdevest
  • dhr. S. Jongejan
  • mw. A. Kraaijeveld