DE KUNST
VAN HET LEREN

Hardheidsclausule

Voor zeer uitzonderlijke casussen kunt u buiten de Loting en Matching aanspraak maken voor een plek op een school. Dit jaar worden alle aanvragen voor de hardheidsclausule in eerste instantie door het Samenwerkingsverband verzameld en vervolgens over de scholen in de stad naar aard en inhoud verdeeld. Indien u voor uw kind in aanmerking wil komen, dan kunt u uw kind aanmelden via het centrale loket van het samenwerkingsverband Amsterdam. U vindt die website via deze link

Mocht het Samenwerkingsverband uw aanvraag naar onze school verwijzen, dan volgt de volgende procedure. Wij krijgen uw dossier toegestuurd en zullen u benaderen om op school op gesprek te komen op woensdag 6 maart. We zullen een afspraak van 45 minuten inplannen tussen 12.00u en 16.00u. Daarbij verzoeken we u aanvullende documenten voor aan te leveren:

  • aanbeveling van begeleidend arts/behandelaar;
  • korte omschrijving van de hulpbehoefte van huidige; leerkracht/ondersteuner van de basisschool;
  • een korte motivering van ouders en/of leerling om voor het Spinoza Lyceum te kiezen.