DE KUNST
VAN HET LEREN

Onderwijs

Het onderwijsaanbod

Het Spinoza Lyceum is een brede scholengemeenschap met zo’n 1285 leerlingen. De school biedt verschillende soorten onderwijs aan: mavo (vmbo-tl), havo, atheneum en gymnasium. De verdeling over de verschillende onderwijssoorten wordt in de grafiek hieronder uitgebeeld. 

Het brede onderwijsaanbod heeft een belangrijk voordeel: als het nodig is, kun je in de onderbouw van onderwijssoort veranderen, zonder daarbij van school te hoeven wisselen. 


Soorten brugklassen

De school werkt met een éénjarige brugklas (eerste klas). Er zijn vier verschillende soorten brugklassen: gymnasium, atheneum, havo/atheneum en mavo/havo. De brugklas waarin een leerling geplaatst wordt, is afhankelijk van het advies van de basisschool.

De gymnasiumbrugklas is voor leerlingen met een vwo-advies. Gymnasiumleerlingen maken in de brugklas kennis met de antieke cultuur en de klassieke talen. Na het derde jaar kun je eventueel kiezen voor het atheneum. 

De atheneumbrugklas is voor leerlingen met een vwo-advies, die na de basisschool direct al bewust voor het atheneum kiezen.

De havo/atheneum-brugklas is voor leerlingen met een havo-, havo/vwo-advies. De docenten geven zowel op havo- als op vwo-niveau les en stemmen de lesstof zo goed mogelijk af op het individuele niveau van de leerlingen. Op die manier zijn de lessen dus voor iedereen uitdagend.

De mavo/havo-brugklas is voor leerlingen met een vmbo-tl-advies of een vmbo-tl/havo-advies.


Muziek in de brugklas

Als je in een havo/atheneum- of gymnasiumbrugklas zit, kun je je aanmelden voor Muziekplus. Dit is een uitgebreid muziekprogramma van drie lesuren in de week. Voor het muziekplusprogramma doe je auditie.

Meer informatie over de Muziekplus vind je hier


Doorstromen

Vanuit de mavo/havo-brugklas stroom je door naar klas 2 van de mavo of naar klas 2 van de havo. Vanuit de havo/atheneum-brugklas kun je doorstromen naar klas 2 van de havo of naar klas 2 van het atheneum. 

Als je in de havo/atheneum-brugklas zeer goede resultaten behaalt en geïnteresseerd bent in de klassieke talen, dan kun je doorstromen naar klas 2 van het gymnasium. Je krijgt in de tweede klas dan nog een periode aanvullend onderwijs op het gebied van klassieke talen en cultuur.

Het Spinoza Lyceum biedt de mogelijkheid om over te stappen op een ander schooltype. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Na 4 mavo kun je doorstromen naar de vierde klas van de havo indien je een 7e vak gekozen hebt. Als je je havodiploma gehaald hebt, kun je overstappen naar de vijfde klas van het atheneum.  

De virtuele rondleiding vind je via deze link of hieronder;

Veelgestelde vragen

Voor welke klassen kun je je inschrijven aan het Spinoza Lyceum met ingang van schooljaar 2024-2025?

Leerlingen krijgen een voorkeurslijst van VO-scholen voor de volgende basisschooladviezen, waarmee ze zich kunnen inschrijven voor:

basisschooladvies: klassen:
mavo mavo/havo
mavo/havo mavo/havo
havo havo/vwo én/of havo-vwo-muziekplus
havo/vwo havo/vwo én/of havo-vwo-muziekplus
vwo atheneum én/of gymnasium

Heeft een leerling die nog geen ervaring heeft met Dalton moeite met het daltononderwijs?

We maken alle leerlingen in de brugklas vertrouwd met onze daltonwerkwijze. We werken in de brugklassen met een methode studievaardigheidstraining, waarin het leren op een daltonschool uitgebreid aan de orde komt. Tijdens de eerste periode hebben alle brugklasleerlingen één mentoruur en twee studielessen, waarin onder andere veel aandacht wordt besteed aan de daltonwerkwijze.