DE KUNST
VAN HET LEREN

Kunst en cultuur

Kunst & cultuur voor alle leerlingen

Het Spinoza Lyceum staat bekend als een kunst-en-cultuurschool, waarop meer dan gemiddeld aandacht gegeven wordt aan kunstvakken. Dit gebeurt niet alleen tijdens de reguliere vakken, maar leerlingen kunnen zich ook tijdens de daltonuren en na schooltijd bezighouden met onderdelen als dans, musical, het schoolorkest, toneel, koor, kunstexcellentie en de decorklas. In een van de muziekstudio’s kunnen de leerlingen bovendien zelf muziek maken in een eigen bandje.

In de onderbouw volgen alle leerlingen het vak kunst & ontwerp. Hierbij komen diverse kunstzinnige vormen aan bod, zoals tekenen, schilderen, druktechnieken, graffiti, fotografie en film. Daarbij wordt natuurlijk ook gewerkt met allerlei digitale toepassingen. Daarnaast is er aandacht voor kunstgeschiedenis en staan er excursies naar het museum op het programma.

Een professioneel theater

Centraal in de school is een professionele theaterzaal te vinden, waarin leerlingen ieder jaar grote musical- en dansvoorstellingen opvoeren en waarin met regelmaat muziekavonden georganiseerd worden. Bij al deze uitvoeringen ontwerpen de leerlingen zelf de decors en wordt het licht en het geluid in het theater verzorgd door leerlingen van de techniekploeg.

MuziekPlus voor havo en vwo

Havo- en vwo-leerlingen met een muzikaal talent, zowel vocaal als instrumentaal, kunnen auditie doen voor de speciale MuziekPlusklas. Hierin komen leerlingen terecht uit havo-, havo/atheneum- en uit vwo-klassen. Deze leerlingen volgen twee à drie uur per week muzieklessen, waarbij uitgebreid kennis wordt gemaakt met de muziektheorie en waarbij de talenten in de praktijk extra ontwikkeld kunnen worden in het koor of in het orkest. Tweemaal per jaar wordt er een uitvoering gegeven in de theaterzaal. De leerlingen die MuziekPlus volgen kunnen hierin ook eindexamen doen.

Kunst & cultuur in het eindexamen

Op alle niveaus (mavo, havo en vwo) kan muziek of kunst gekozen worden als eindexamenvak. Een vast onderdeel van het vak muziek is het maken van een eigen compositie. Bij kunst bezoeken leerlingen regelmatig tentoonstellingen en werken zij aan praktijkopdrachten. Ook kunnen ze werken aan een portfolio om toelating te kunnen krijgen tot bijvoorbeeld de kunstacademie.