DE KUNST
VAN HET LEREN

Inschrijven

Groep 8

De meeste open dagen zijn in januari en februrari gepland. Nadat je er een flink aantal hebt bezocht (die van het Spinoza Lyceum zijn op 3, 4 & 5 februari 2021) moet je tussen 7 en 17 maart 2021 een lijst met de scholen waarvoor je in aanmerking wil komen, inleveren voor de Loting & matching. Of dat fysiek op je favoriete school (je nummer 1) zal zijn of net zo als afgelopen jaar digitaal die informatie kun je hier terugvinden: https://keuzegidsamsterdam.nl/.

In tegenstelling tot hetgeen in de keuzegids 2022 is vermeld hebben leerlingen, afkomstig van een daltonbasisschool, voorrang op onze school.

Op donderdag 7 april is dan de uitslag van de (eerste) loting.
Als je bent ingeloot voor het Spinoza Lyceum dan betekent dat je eind juni op de kennismakingsdag je nieuwe klasgenoten, docenten en je mentor zult ontmoeten.

Zij-instroom

In een enkel geval kan een leerling in een later leerjaar dan de brugklas alsnog van een andere school instromen op het Spinoza Lyceum. Aanmelden voor zij-instroom kan met het formulier dat vanaf april hier beschikbaar zal zijn.

Als er plek blijkt te zijn, dan wordt een leerling, samen met een ouder/verzorger, uitgenodigd voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Pas aan het eind van het schooljaar kan vervolgens bepaald worden of er het volgend schooljaar definitief plek is voor zij-instroom.

Hardheidsclausule

In deze brief staat informatie over de hardheidsclausule.