DE KUNST
VAN HET LEREN

Inschrijven

Aanmelden voor de brugklas

Elk jaar is in maart de centrale aanmeldingsperiode. Inschrijving via het ouderportaal van ELK is mogelijk nadat u het definitieve basisschooladvies binnen heeft. Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat vindt u op https://schoolkeuze020.nl/centrale-aanmeldingsperiode/

Voorrang

Leerling die nu op een daltonbasisschool zitten hebben voor het schooljaar 2024-2025 geen voorrang meer op een Dalton vo- school zoals het Spinoza Lyceu

Hardheidsclausule

Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke VO-school noodzakelijk is.
Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u hier: Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.

En op dez website vind je hier meer info: pagina Hardheidsclausule

Zij-instroom

Op deze pagina vind je meer informatie over zij-instroom.