DE KUNST
VAN HET LEREN

Inschrijven

Zij-instroom

In een enkel geval kan een leerling in een later leerjaar dan de brugklas alsnog van een andere school instromen op het Spinoza Lyceum.
Aanmelden voor zij-instroom kan alleen via dit zij-instroomformulier.

Als er plek blijkt te zijn, dan wordt een leerling, samen met een ouder(s)/verzorger(s), uitgenodigd voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Pas aan het eind van het schooljaar kan vervolgens bepaald worden of er het volgend schooljaar definitief plek is voor zij-instroom.

Hardheidsclausule
In een enkel geval kan een leerling in een later leerjaar dan de brugklas alsnog van een andere school instromen op het Spinoza Lyceum.
Aanmelden voor zij-instroom kan met dit zij-instroomformulier.
Als er plek blijkt te zijn, dan wordt een leerling, samen met een ouder(s)/verzorger(s), uitgenodigd voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Pas aan het eind van het schooljaar kan vervolgens bepaald worden of er het volgend schooljaar definitief plek is voor zij-instroom.

Hardheidsclausule

In deze brief staat informatie over de hardheidsclausule.