DE KUNST
VAN HET LEREN

Science

De exacte vakken

Voor leerlingen die van de exacte vakken houden, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie, heeft het Spinoza Lyceum een moderne sciencevleugel. Hier is een mooi sciencelab te vinden, waarin leerlingen zelfstandig proefjes en experimenten uit kunnen voeren, bijvoorbeeld tijdens het daltonuur.

In de eerste en de tweede klas van de havo en het vwo krijgen alle leerlingen ook het vak science. Tijdens dit vak wordt gewerkt aan experimenten over natuurverschijnselen en aan technische ontwerpopdrachten. Op die manier ontwikkelen leerlingen logisch denken, creatief en technisch inzicht en, als het even wat minder goed lukt, doorzettingsvermogen.

Naast science krijgen leerlingen in de onderbouw ook biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. Natuurlijk bestaat een groot deel van deze vakken uit theorie, maar daarnaast zullen leerlingen ook vaak aan de slag gaan met practica, waarbij zij zelf proefjes en experimenten uitvoeren en zo op een interactieve wijze de geleerde stof in de praktijk kunnen brengen.

Biologie

Zo zullen leerlingen tijdens het vak biologie zelf de spiergroepen in een kippenvleugel gaan bestuderen en onderzoeken ze met een microscoop hoe cellen van dieren en planten eruitzien. In het vak biologie staan de natuur en levende organismen immers centraal. Naast de normale lessen en de practica staat er voor leerlingen ook een excursie naar Artis op het programma.

Natuurkunde en scheikunde

In de tweede en in de derde klas krijgen leerlingen van alle niveaus op het Spinoza Lyceum natuurkunde aangeboden. Tijdens dit vak maken leerlingen kennis met de werking van allerlei natuurwetenschappelijke principes, zoals energie, elektriciteit en zwaartekracht. Ook leren ze bijvoorbeeld hoe je nauwkeurig kunt meten en doen ze eigen onderzoek. Vanaf de derde klas komt daarnaast ook het vak scheikunde aan bod. Scheikunde gaat onder andere over het scheiden van stoffen, over de eigenschappen van stoffen en over chemische reacties.

Wiskunde

Wiskunde wordt landelijke gezien als een belangrijk vak en daarom volgen leerlingen dit vak in de onderbouw ieder jaar. Omdat samenwerken bij wiskunde goed werkt, wordt er bij dat vak vaak in groepjes gewerkt. Leerlingen die goed zijn in wiskunde en het leuk vinden om mee te doen aan een wedstrijd, kunnen elk jaar deelnemen aan de Wiskunde Olympiade en aan de Kangoeroewedstrijd. Bij deze wedstrijden testen leerlingen hun wiskundige kennis met leuke, creatieve opdrachten. 

In de bovenbouw doen alle leerlingen uit de vijfde klassen van de havo en het vwo mee met de Wiskunde A-lympiade of met de Wiskunde B-dag. Ook de leerlingen uit de vierde klas van de mavo hebben die dag een wiskundedag. Naast deze dagen kunnen leerlingen ook op andere momenten aan de slag met extra wiskundeopdrachten, als zij dat leuk vinden. Tijdens de daltonuren worden regelmatig wiskundespellen en andere, creatieve wiskundeopdrachten aangeboden.

Techniek ploeg

Voor in het theater hebben we een techniek ploeg. Dan ben je verantwoordelijk voor allerlei backstage activiteiten en zorg je er dus voor dat onze producties uitgevoerd kunnen worden. Je krijgt ook workshops over de verschillende aspecten van theatertechniek, zoals daar zijn licht- en geluid techniek.

Spinoza Solar Team

Het Spinoza Solar Team stelt zich voor; “Wij zijn het Spinoza Solar Team en doen mee met de Young Solar Challenge, een zonneboot-race onder scholen door heel Nederland. Hiervoor bouwen wij helemaal zelf een boot met zonnepanelen en de bijbehorende elektronica. Op onderstaande foto’s zie je onze boot, op de rechter foto zie je de boot tijdens de laatste race van de Young Solar Challenge, toen we voor de door corona aangepaste ‘online’ versie van de races in het de water voor de school vaarden. In dit filmpje stellen wij ons voor”.

Wil je meer weten of lijkt het je leuk om mee te doen? Stuur een mailtje naar h.vanmaanen@spinozalyceum.nl