Leerlingbegeleiding

Mentor

Iedere klas heeft een eigen mentor, die jou en je klasgenoten begeleidt en goed in de gaten houdt hoe het met iedereen gaat. Als er problemen zijn, kun je dus altijd bij je mentor terecht.

Tijdens het wekelijkse mentoruur bespreekt de mentor allerlei zaken die jou en je klasgenoten aangaan. Denk aan het kiezen van de klassenvertegenwoordiger of het organiseren van feestjes rond bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerstmis. Pesten is een belangrijk onderwerp dat aan bod komt tijdens het mentoruur.

In de brugklas krijg je ook studieles van je mentor. Je krijgt hulp bij moeilijke vakken, bij de aanpak van daltonopdrachten, daltonuren en bij het inhalen van achterstanden. Je leert tijdens studieles ook hoe je het beste huiswerk en een werkstuk maakt, een presentatie geeft en woordjes leert.

Voor de brugklassen maken we ook gebruik van zogenaamde mini-mentoren. Dit zijn twee leerlingen uit de bovenbouw die er voor zorgen dat leerlingen zich zo snel mogelijk thuis voelen op onze school. Zij helpen de klas ook bij het organiseren van klassenfeesten en zij gaan mee als begeleider op het brugklaskamp aan het begin van het schooljaar.

Extra zorg

Onze school heeft verschillende hulpverleners in dienst: zorgcoördinatoren, een vertrouwenspersoon en decanen. Dit schooljaar zijn we ook begonnen met een aparte leerlingencoördinator die aanspreekpunt is voor alle leerlingen en in voorkomende gevallen de mentoren ondersteunt. 

Een decaan helpt je bij het maken van een goede keuze voor een vakkenpakket, stage en vervolgopleiding. Mocht het nodig zijn, dan zorgt de decaan er ook voor dat je een beroepskeuzetest of capaciteitentest kunt doen. De zorgcoördinator wordt betrokken als je problemen hebt waar extra zorg en ondersteuning voor nodig is. En de vertrouwenspersoon is degene waarmee je altijd allerlei lastige persoonlijke kwesties in vertrouwen kunt bespreken.

In het SchoolOndersteuningsProfiel kun je alles lezen over de wijze waarop de leerlingenzorg is geregeld.

Leerlingen05
Leerlingen03
Leerlingen02

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444