Sport

Bij het Spinoza Lyceum doen wij veel voor onze sportliefhebbers.

De lessen lichamelijke opvoeding en sportdagen

De brugklassen hebben twee uur lichamelijke opvoeding (LO) per week. Alleen de kunstklassen mavo/havo en de leerlingen die muziek+ volgen, hebben één uur per week. In de lessen wordt aandacht besteed aan diverse sporten, zoals voetbal, basketbal, volleybal, turnen, zelfverdediging en atletiek. Maar ook aan touwklimmen, trefbal, tikspelen en samenwerkingsoefeningen. Voor de brugklassen vindt twee keer per jaar een sportdag plaats, in oktober en in mei. Als de overige studieresultaten het toelaten, mag je je één keer per week voor het daltonuur LO inschrijven.

Topscore: naschoolse sport

Het Spinoza Lyceum werkt samen met Topscore. Dit is een initiatief van de gemeente Amsterdam, dat ervoor zorgt dat leerlingen na de laatste les hun favoriete sport kunnen beoefenen op school. Er worden nu vier sporten aangeboden, te weten: Streetdance, American football, basketbal en meidenvoetbal. Per sport is plaats voor 20 à 25 deelnemers. Iedere sport wordt geleid door een gespecialiseerde trainer. Aan het einde van het jaar vinden de Topscore Finals plaats.

Leerlingen04
Leerlingen01
Leerlingen02

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444