DE KUNST
VAN HET LEREN

Erasmus+ Olympia

Uitwisseling Erasmus+ tussen het Spinoza Lyceum en het Emerisio Gymnasio Archalas in Olympia: Beyond the games

2024 is het jaar van de Olympische zomerspelen in Parijs. Het doel van de Olympische Spelen is om jongeren op te voeden in de Olympische geest: via sport en zonder enige vorm van discriminatie, met wederzijds begrip, vriendschap, solidariteit en fair play. Maar is dat altijd zo geweest? En zorgen de huidige spelen daadwerkelijk voor een betere wereld? Hoe verbindend is sport eigenlijk?

Om de geschiedenis en het gedachtegoed van de Olympische Spelen te onderzoeken, hebben we een uitwisseling op touw gezet met twee scholen in de bakermat van de Spelen, het Oude Olympia! Van 8 tot en met 14 maart reisden we met 26 leerlingen af naar Griekenland om samen met leerlingen van deze scholen in Olympia ons te verdiepen in de Olympische Spelen. Het programma dat begon in Athene, voerde ons langs meer dan 2500 jaar geschiedenis en langs plekken die een bijzondere betekenis hadden in het kader van de Spelen. Zo bezochten we, tijdens een fietstour het stadion van de eerste moderne spelen, voegden ons in het Olympisch complex van 2004 bij de Panathinaïkos supporters om een echte Euroleague basketbalwedstrijd op zijn Grieks te beleven, en na een bezoek aan de Akropolis daalden we af naar de plek waar het allemaal begon: het heiligdom van Olympia.

We struinden rond tussen de tempelresten, bezochten de plek waar de vlam iedere vier jaar ontstoken wordt, en in het antieke stadion traden onze leerlingen in de voetsporen van atleten die millennia eerder met een sprint elkaar probeerden af te troeven.

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.