DE KUNST
VAN HET LEREN

Vrijheid in gebondenheid

Vrijheid is in het Daltononderwijs heel belangrijk. En dan niet zomaar vrijheid blijheid, maar vrijheid in gebondenheid.
Wat houdt dat dan in?

Als je als leerling je verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt over wat je doet en waar je voor kiest, dan krijg je vertrouwen. Dat bedoelen wij met de daltonkernwaarde ‘vrijheid’. Hoe zie je dat dan terug in de les en op school? Per week zijn er zeven daltonuren waar leerlingen de keuze hebben waar ze aan gaan werken. In deze daltonuren kan ook een extra programma aangeboden dat varieert van musical en yoga tot Cambridge en Robotica en nog veel meer. In het daltonuur maken en leren leerlingen hun schoolwerk individueel of juist samen met een medeleerling. Ook binnen de les wordt er vrijheid gegeven; leerlingen kunnen bijvoorbeeld keuzes maken waar ze aan werken of er zijn verschillende verwerkingsopdrachten waar zij uit mogen kiezen.

Nieuwsgierig geworden? Kom langs op de Open Dagen van het Spinoza op 3, 4 en 5 februari 2022 en dan kunnen onze leerlingen en docenten je nog veel meer vertellen!