DE KUNST
VAN HET LEREN

Erasmus Accreditatie

Erasmus Accreditatie voor internationale activiteiten en samenwerking!

Sinds begin februari heeft het Spinoza Lyceum een officiële Erasmus Accreditatie. Daar zijn we heel blij mee.  Het is een erkenning voor onze internationale activiteiten en samenwerkingsprojecten. We hebben duidelijke en toekomstbestendige plannen voor internationalisering. De komende jaren willen we daarmee verder aan de slag.

De Erasmus Accreditatie loopt tot 2027. Een accreditatie maakt het eenvoudiger om subsidie aan te vragen voor internationale projecten en samenwerkingen. Het laat ook zien dat we beschikken over de kennis en kunde voor hoogwaardige leermobiliteitsactiviteiten. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen maar ook ons personeel internationale ervaringen opdoen.

Deze Internationale projecten moeten wel leiden tot/ zorgen voor het bevorderen van duurzaamheid, inclusiviteit, (wereld) burgerschap en/of ons daltononderwijs versterken.De uitwisselingen met partnerscholen in het buitenland die we al jaren organiseren zullen meer inhoud krijgen en beter aansluiten bij onze gestelde doelen. Ook zal er meer aandacht worden besteed aan de mobiliteit van ons personeel. Te denken valt daarbij aan job shadowing, trainingen en stages in het buitenland.

We kunnen een keer per jaar een accreditatieaanvraag indienen bij het Nationaal Agentschap Erasmus+. Geaccrediteerde organisaties hoeven vervolgens niet ieder jaar een aanvraag inhoudelijk te onderbouwen. Een aanvraag voor een nieuw budget voor mobiliteitsactiviteiten is dan voldoende.

Kijk voor meer informatie op erasmusplus.nl/accreditatie-onderwijs-training of erasmusplus.nl/accreditatie-jeugd.