DE KUNST
VAN HET LEREN

Trots

Wij zijn trots op onze leerlingen uit 5 VWO die door middel van een sponsorloop maar liefst 4500 euro bijeen hebben gebracht voor de Stichting No Guts No Glory. Een ongelooflijk bedrag dat ingezet wordt om voor mensen, die ongeneeslijk ziek zijn, een laatste wens in vervulling te laten gaan.
Dit doel, dat door leerlingen zelf is gekozen, heeft onze leerlingen enorm gemotiveerd om een zo hoog mogelijk bedrag bijeen te brengen. 
Aangezien een moeder van een van onze leerlingen deze stichting heeft opgezet blijft het Spinoza Lyceum met haar en haar Stichting verbonden.
Op naar een mooie en duurzame samenwerking.