DE KUNST
VAN HET LEREN

Week tegen pesten!

Deze week, de week tegen pesten kreeg het Spinoza Lyceum bezoek van de Fleur Bloemen Stichting.
Fleur Bloemen heeft op 15-jarige leeftijd een einde gemaakt aan haar leven, omdat ze het pesten door medescholieren niet meer kon verdragen. 

Fleur schreef gedichten waarin zij haar moeilijke periode uiteenzette.  

Haar ouders hebben kort na haar overlijden de Stichting Fleur Bloemen opgericht. Het doel van deze Stichting is om aan jonge mensen, met name scholieren, het verhaal van Fleur te vertellen, zodat ze zich bewust worden wat pesten met kinderen, maar ook met volwassenen, doet en wat de mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn.

Rector Jan Paul Beekman neemt het bord met gedichten van de moeder van Fleur en een medewerker van de stichting in ontvangst.

Gisteren zijn de ouders van Fleur, samen met nog enkele goede kennissen, op zowel Spinoza20first als het Spinoza Lyceum geweest om een bord met hierop een prachtig gedicht van Fleur, aan de school te overhandigen.

Op het Spinoza Lyceum zijn ze in gesprek gegaan met de mentorklas van Daan. Gedurende drie kwartier hebben leerlingen allerlei vragen aan de moeder van Fleur gesteld die hier heel open en eerlijk op antwoordde. Alle vragen mochten gesteld worden en dat gebeurde ook. Het was een indrukwekkend samenzijn.

Het bord met het gedicht van Fleur krijgt een mooi plaatsje in de school.

Wij zullen deze week tijdens de mentorlessen stil te staan bij de effecten en gevolgen van pesten. Er zijn lesbrieven die hierbij kunnen worden gebruikt. Daan heeft voorafgaand aan het bezoek van de ouders van Fleur een les over pesten gegeven.

Op onze school waar iedere leerling en iedere medewerker mag zijn zoals hij of zij is, mag een mentorles over pesten niet ontbreken!

Jan Paul Beekman, rector Spinoza Lyceum