DE KUNST
VAN HET LEREN

230 nieuwe Spinozaleerlingen!

Het komend schooljaar mogen we weer veel nieuwe leerlingen in de brugklas ontvangen. Heel bijzonder dat leerlingen de weg naar onze school weten te vinden, terwijl ze dit jaar niet de mogelijkheid hebben gehad om de sfeer in school te proeven. Ik weet zeker dat wanneer ze fysiek in school komen, ze nog gelukkiger zijn met de keuze die ze gemaakt hebben.
Direct nadat de leerlingen wisten op welke school ze geplaatst waren, belde er een vader naar school om ons te feliciteren dat zijn dochter voor het Spinoza Lyceum had gekozen. ‘Een aanwinst voor het Spinoza Lyceum’. Ik ga maar eens snel kennis met haar maken !In de maand juni organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst voor leerlingen die op dit moment in groep 7 zitten. Wij vinden het belangrijk dat deze leerlingen, voordat ze een definitieve keuze moeten maken, al kennis met het Spinoza Lyceum hebben gemaakt. We hopen van harte dat we deze bijeenkomst fysiek op school kunnen laten plaatsvinden. Houd de website in de gaten voor meer informatie.
Voor de leerlingen in groep 8 : veel succes met de cito-toets !
Hartelijke groet,
Jan Paul Beekman
Rector-bestuurder Stichting Spinoza Lyceum