DE KUNST
VAN HET LEREN

Emma Vinkenoog (5V4) finaliste Klassieke Olympiaden

We zijn ontzettend trots op Emma Vinkenoog (5V4), die door de jury van de Klassieke Olympiaden aangewezen is als één van de drie finalisten. Wat het helemaal bijzonder maakt, is dat zij dat bij de wedstrijd van zowel Latijn als Grieks heeft klaargespeeld. Ze liet met name haar grote talent zien in de creatieve opdracht van Grieks, gemodelleerd naar een passage uit Loukianos’ Symposium, een satirisch verslag van een diner waar kleinzielige ruzies tussen gerespecteerde filosofen volledig uit de hand lopen.

Emma steekt de draak met haar leeftijdsgenoten en ze voelt de tijdgeest uitstekend aan: een groepje 18-jarigen, het vwo-diploma net op zak, hangt tolerante Groenlinks-stemmers uit. Maar van die tolerantie blijft niets over, wanneer van één van hen een voorkeur voor FvD aan het licht komt. Ze besluit: “Je hebt blijkbaar niets aan een goede opleiding, als je de kennis niet in het dagelijks leven kan toepassen.”

In de finale zal zij door professoren bevraagd worden over twee passages die zij moet voorbereiden: een stuk tekst uit De kunst van het liefhebben (Ovidius), een ironische ‘handleiding’ om in het Rome van de eerste eeuw een partner aan de haak te slaan; én opnieuw een passage uit Loukianos’ Symposium.

Namens de sectie klassieke talen
Edgar Pasma