Schoolorganisatie

De schoolleiding bestaat uit vier personen. Jan Paul Beekman heeft als rector de algemene leiding. De drie conrectoren zijn primair verantwoordelijk voor het onderwijs:

  • Marja Out geeft leiding aan de docententeams voor de mavo en een deel van de brugklassen;
  • Babs Sirach is verantwoordelijk voor de havo en de overige brugklassen; 
  • Carolien Hueting richt zich op de teams voor 2 t/m 6 vwo.

Medezeggenschapsraad

Leerlingen, personeelsleden en ouders hebben vanuit de medezeggenschapsraad (MR) inspraak bij het Spinoza Lyceum. Over sommige onderwerpen mag de MR zelfs meebeslissen. De MR kan ook gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.
De leden van de MR vergaderen acht keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De MR kan de schoolleiding uitnodigen om een vergadering bij te wonen. De leden worden gekozen.

Bestuur

Het bestuur van het Spinoza Lyceum is een onafhankelijke stichting voor openbaar onderwijs.
De leden van het bestuur hebben de rol van toezichthouder. De rector is eindverantwoordelijk voor het bestuur van de school.
De bestuursleden zijn:

  • mw. drs. D. Bonink (voorzitter)
  • dhr. N. Overdevest (secretaris)
  • dhr. drs. F. Weima
  • mw. H. Hofmeijer
  • dhr. S. Jongejan
  • dhr. J. Quant
Spinoza02
Spinoza03
Spinoza04

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444