Aanmelden

Staat het Spinoza Lyceum op nummer 1 op de voorkeurslijst dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden van 4 maart 2019 t/m 15 maart 2019 - tussen 9.00 uur en 16.00 uur  op de Peter van Anrooystraat 8. 

U kunt zich op alle schooldagen aanmelden bij de administratie op de 1e verdieping.

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met onderstaande schema i.v.m. de te verwachte drukte:

  • als uw achternaam begint met de letters A t/m M, dan graag aanmelden van 4 maart t/m 8 maart.
  • als uw achternaam begint met de letters N t/m Z, dan graag aanmelden van 11 maart t/m 15 maart.

Bij de aanmelding moet u het volgende formulier bij u hebben:

  • de voorkeurslijst met daarop de rangorde van de scholen waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Deze dient door een ouder/verzorger gecontroleerd en ondertekend te zijn en voorzien te zijn van een handtekening en/of stempel van de basisschool.

NB:   Houd rekening met enige wachttijd voor het invoeren van de voorkeurslijst. De controlelijst dient, nadat deze geprint is, door een ouder/verzorger gecontroleerd en ondertekend te worden.

 

Zij-instroom

Op dit moment hebben we nog geen zicht op mogelijke plaatsen voor leerlingen die zich willen aanmelden voor een tweede of hogere klas. Naar verwachting kunnen wij dit pas eind mei of begin juni 2019 bekendmaken op onze website.

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444