Aanmelden

Staat het Spinoza Lyceum op nummer 1 op de voorkeurslijst dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden van 2 maart 2020 t/m 13 maart 2020 - tussen 9.00 uur en 16.00 uur  op de Peter van Anrooystraat 8. 

U kunt zich op alle schooldagen aanmelden bij de administratie op de 1e verdieping.

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met onderstaande schema i.v.m. de te verwachte drukte:

  • als uw achternaam begint met de letters A t/m M, dan graag aanmelden van 2 maart t/m 6 maart.
  • als uw achternaam begint met de letters N t/m Z, dan graag aanmelden van 9 maart t/m 13 maart.

Bij de aanmelding moet u het volgende formulier bij u hebben:

  • de voorkeurslijst met daarop de rangorde van de scholen waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Deze dient door een ouder/verzorger gecontroleerd en ondertekend te zijn en voorzien te zijn van een handtekening en/of stempel van de basisschool.

NB:   Houd rekening met enige wachttijd voor het invoeren van de voorkeurslijst. De controlelijst dient, nadat deze geprint is, door een ouder/verzorger gecontroleerd en ondertekend te worden.

Zij-instroom

Voor zij-instroom kunt u een vooraanmelding doen door bijgaand formulier in te vullen. Helaas zal de kans op plaatsing klein zijn. Indien er toch zicht is op mogelijke plaatsing, dan zult u een uitnodiging krijgen voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Pas aan het eind van het schooljaar weten we of er definitief plaats zal zijn voor zij-instroom. 

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444