Waar staat de school voor?

De school is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse filosoof Benedictus Spinoza. In zijn tijd werd Spinoza verketterd vanwege zijn eigenzinnige ideeën over God en over de oorsprong van de bijbel. Hij accepteerde uitsluitend verklaringen gebaseerd op de rede. Spinoza is daarmee één van de eerste denkers in de traditie van de Verlichting.

Missie

Als openbare brede dalton scholengemeenschap zijn wij er voor iedereen in Amsterdam en omgeving. Daltononderwijs staat voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend.

Elke leerling is uniek en het is onze opdracht hem of haar in deze complexe wereld te begeleiden en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Niet alleen cognitief, maar ook cultureel, sportief en sociaal-emotioneel. De vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wie is de ander?’ en ‘Wat is mijn plek in de wereld?’ staan centraal bij de ontwikkeling van de Spinoza leerling naar een jongvolwassene zonder vrees.

Visie

In ons onderwijs verbinden wij de filosofie van Spinoza met de daltonprincipes: zelfstandigheid, vrijheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

Leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. In samenwerking met anderen leren zij grenzen verleggen en vaardigheden ontwikkelen. Dit is een creatief proces dat zij in interactie met elkaar en met de docent doormaken.

 

Kunst12
Kunst02
Kunst16

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444