Onderbouw en bovenbouw

De onderbouw bestaat op het Spinoza Lyceum uit de eerste en de tweede klassen. De bovenbouw begint vanaf de derde klas. De school biedt vier soorten brugklassen. Wil je meer weten over de soorten brugklassen? Kijk dan op pagina Ons onderwijs.

Vier perioden

Het schooljaar op het Spinoza Lyceum is verdeeld in vier perioden van ongeveer negen weken. Iedere periode verandert ook het lesrooster. Je krijgt niet in elke periode alle vakken. Het voordeel hiervan is dat je je aandacht over minder vakken tegelijk hoeft te verdelen. 

Mavo

Het Spinoza Lyceum biedt van de vmbo-opleidingen alleen de theoretische leerweg aan (vmbo-tl). Je kan eindexamen doen in vier sectoren: Techniek, Zorg, Economie en Landbouw. In de vierde klas, het eindexamenjaar, maak je een definitieve keuze voor een sector. Deze keuze bepaalt welke vervolgopleidingen je kan doen.

Je doet eindexamen mavo in de volgende vakken:

 • Nederlands
 • Engels
 • Twee vakken binnen de gekozen sector
 • Twee of drie vrije keuze vakken

Van mavo naar havo

Het is mogelijk om vanaf de mavo over te stappen naar de havo. Je moet dan wel voldoen aan een aantal toelatingseisen. De afdelingsleider mavo kan je hier meer over vertellen.

Profielkeuze havo en vwo

In de derde klas kiezen de leerlingen van het gymnasium, atheneum en havo een profiel. 

Je hebt de keuze uit vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

Je kunt in het vierde jaar de profielkeuze nog aanpassen. Dit gaat altijd in overleg met de afdelingsleider havo of afdelingsleider vwo.

Bovenbouwprogramma havo en vwo

Het bovenbouwprogramma havo en vwo bestaat uit:

 • Vakken die alle leerlingen moeten doen (gemeenschappelijk deel)
 • Vakken die voortkomen uit je profielkeuze (profiel deel)
 • Keuzevakken (keuzeprofieldeel)

Vanaf de vierde klas werk je toe naar het eindexamen havo of vwo. Dat doe je door een examendossier op te bouwen. Het examendossier bestaat uit toetsen en praktische opdrachten.

Kunst06
Kunst17
Kunst14

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444