DE KUNST
VAN HET LEREN

Muziekplusklas

Al ruim 20 jaar heeft het Spinoza Lyceum een speciaal muziekprogramma.
We noemen dit de Muziekplusklas. De Muziekplusklas heeft een brugklas, een tweede klas, een derde klas en een bovenbouwklas. De bovenbouwklas doet muziek als examenvak.  In de Muziekplusklas zitten havoleerlingen, atheneumleerlingen en gymnasiumleerlingen.

Meedoen?
Nadat je bent geplaatst op het Spinoza Lyceum kun je auditie doen voor de Muziekplusklas. Je geeft je op voor zang of instrumentaal.
Dit jaar zijn de audities op dinsdag 18 en donderdag 20 mei 2021.

Wat?
De Muziekplusklas geeft leerlingen de mogelijkheid om onder schooltijd met elkaar op een hoog niveau te musiceren. Daarnaast hebben we een sterk muziektheoretisch programma dat aansluiting geeft op een muziekvakopleiding.

Voor wie? 
Veel kinderen stoppen met muzieklessen als ze op de middelbare school komen. Wij doen er juist een schepje bovenop! Wij zoeken enthousiaste muzikanten die meer muziekles willen hebben dan de andere leerlingen, al wat kunnen en graag nog veel meer willen leren.

Hoe?
Je hebt elke week een aantal muzieklessen. Voor de vier perioden van het jaar zijn de uren zo verdeeld in de brugklas: 
– Periode 1 en 2: 2 uur zang of instrumentaal (orkest).
– Periode 3 en 4: 2 uur zang of instrumentaal en 1 uur koor.

In de derde klas wordt het kooruur vervangen door een muziektheorie uur.
De muziekplusklas-leerlingen hebben in sommige perioden minder lessen science of tekenen zodat het totale aantal lessen gelijk is aan die van de reguliere klassen.

Zanglessen
Tijdens de lessen voor de zangleerlingen wordt aan zangtechnische elementen gewerkt en aan het instuderen van een of meerstemmige zangstukken. We werken steeds naar een presentatie toe.
We gaan ervan uit dat je naast de zangklas zelf nog zangles volgt of in een koor of band zingt.

Instrumentaal (orkest)
Tijdens de spellessen wordt er voornamelijk gewerkt met de gehele groep. Samenspel staat voorop. Er wordt gewerkt aan ensemblestukken in verschillende genres, waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met ieders kwaliteiten. We werken steeds naar een presentatie toe. We gaan ervan uit dat je naast de spellessen buiten school les volgt op je eigen instrument.

Daltongroepjes
In de Daltongroepjes wordt door de leerlingen zelfstandig een stuk uitgezocht, bewerkt en ingestudeerd.

Muziektheorie (voor allen) 
Gedurende het hele jaar werken leerlingen aan opdrachten voor de muziektheorie. De benodigde informatie, uitleg en oefenstof vinden zij in, in de les uitgedeeld materiaal. Het toetsen gaat op individuele basis.

Presentaties 
Twee keer per jaar (eind periode 2 en 4) geeft de Muziekplusklas een presentatie. De leerlingen van de brugklas spelen tijdens de open dagen. Van tijd tot tijd hebben we optredens buiten de school.

Auditie doen?
Tijdens de auditie word je beoordeeld op je zangkwaliteiten of op instrumentale vaardigheid. Voor zangers is het gewenst dat je enige ervaring hebt in het voor publiek zingen en voor de instrumentalisten dat je minimaal twee jaar les en redelijke kennis van het notenschrift hebt. Daarnaast krijg je een muzikaalgehoortest en een muziektheorietestje. 

Voor inhoudelijke informatie kun je de school bellen (020-5777 444) en vragen naar dhr. R. haak of dhr. W van der Wal