DE KUNST
VAN HET LEREN

Inschrijven

Aanmelden voor de brugklas

In Amsterdam krijgen basisschoolleerlingen een voorkeurslijst, waarop zij aan moeten geven welke middelbare scholen de voorkeur verdienen. Als het Spinoza Lyceum op deze lijst op nummer 1 staat, dan kunnen leerlingen op het Spinoza Lyceum aangemeld worden. Dit gebeurt op de school zelf (Peter van Anrooystraat 8) bij de administratie op de eerste verdieping.

Aanmelden kan dit jaar van 8 maart tot 19 maart 2021.

Tijdens de dagen, waarop leerlingen zich aan kunnen melden, is het vaak behoorlijk druk. Daarom is er dit jaar het volgende schema opgesteld:

  • Als de achternaam van de leerling begint met de letters A t/m M, dan kan de leerling aangemeld worden van 8 tot 12 maart
  • Als de achternaam van de leerling begint met de letters N t/m Z, dan kan de leerling aangemeld worden van 15 tot 19 maart

    Let op! Bij het aanmelden is het belangrijk dat de voorkeurslijst meegenomen wordt, met daarop de rangorde van de scholen waarvoor de leerling zich wil aanmelden. Deze lijst dient door een ouder/verzorger gecontroleerd en ondertekend te zijn en bovendien moet deze voorzien zijn van een handtekening en/of stempel van de basisschool.

Zij-instroom

In een enkel geval kan een leerling in een later leerjaar dan de brugklas alsnog van een andere school instromen op het Spinoza Lyceum. Aanmelden voor zij-instroom kan vanaf mei 2021 via deze website.
Als er plek blijkt te zijn, dan wordt een leerling, samen met een ouder/verzorger, uitgenodigd voor een (digitaal) kennismakingsgesprek. Pas aan het eind van het schooljaar kan vervolgens bepaald worden of er het volgend schooljaar definitief plek is voor zij-instroom.