DE KUNST
VAN HET LEREN

Uitwisseling Erasmus+

tussen Spinoza Lyceum en Evangelisches Schulzentrum Leipzig
met als thema: Duurzame steden

Leipzig, es war einmal! Met het project Leipzig Zwanzig Dreissig hebben we leerlingen bewuster gemaakt van concrete handelingsalternatieven binnen de school om klimaatneutraliteit te bereiken. Dit in het kader van VN ontwikkelingsdoel 11 “Duurzaam steden en gemeenschappen”.

Zowel op SchulZentrum Leipzig als op Spinoza Lyceum Amsterdam hebben leerlingen onderzocht wat de school hieraan deed, om in een posterpresentatie aan elkaar wederzijdse lessen mee te geven. Ideeën als een schooltuin, het betrekken van leerlingen bij het opruimen, maar ook meer mogelijkheden voor afvalscheiding passeerden de revue. Alsof die opbrengst nog niet mooi genoeg is, had het project met name ook een sociale opbrengst: het zorgde voor groepsvorming tussen de Duitse en Nederlandse leerlingen. Oftewel: alles war im Grünen Bereich.
Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite opvattingen en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Nationaal Agentschap weer. Noch de Europese Unie, noch het Nationaal Agentschap kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.