DE KUNST
VAN HET LEREN

Wat zijn wij trots!

Wat geweldig dat ook dit jaar weer heel veel leerlingen zijn geslaagd voor de mavo, de havo, het atheneum en het gymnasium.
Al deze leerlingen hebben ruim twee jaar lang te maken gehad met diverse coronabeperkingen, die het voor hen en voor onze leraren en onderwijsondersteuners niet makkelijk hebben gemaakt. Dus een extra compliment aan alle leerlingen en onze medewerkers. Sommige leerlingen hebben ervoor gekozen om de examenvakken wat meer te spreiden, waardoor het aantal geslaagde leerlingen nog toe zal nemen.

Op 29 juni a.s. maken de nieuwe brugklasleerlingen kennis met hun medeleerlingen en hun mentor. De allereerste dag waarop zij als toekomstige Spinozaleerlingen de school zullen betreden. Een heel spannend en gedenkwaardig moment! Ik kijk ernaar uit!

Jan Paul Beekman, rector-bestuurder