Kwaliteitsbeleid

Het Spinoza Lyceum is een daltonschool. Om onszelf een daltonschool te mogen noemen, moeten we aan bepaalde eisen voldoen. Eens in de vier jaar beoordeelt de Nederlandse Dalton Vereniging onze school. En gelukkig altijd met een positief resultaat!

Kwaliteit

Onze school vindt het heel belangrijk om goed onderwijs te bieden. Daarom voeren we regelmatig evaluaties, enquêtes en tevredenheidsmetingen uit onder leerlingen, ouders en personeel.

Alle schoolgegevens van het Spinoza Lyceum zijn online te bekijken. Zo willen wij (nieuwe) leerlingen en hun ouders inzicht geven in wat de school doet en met welk resultaat. Al onze schoolgegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl.

Het beleid van de school is vastgelegd in statuten, reglementen, protocollen etc. Een aantal daarvan wordt hier gepubliceerd.

Spinoza01
Spinoza04
Spinoza03

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444