OVERIG

Overig

Momenteel 1275 leerlingen. Het aanmeldingsbeleid is erop gericht om het aantal leerlingen op 1275 te stabiliseren.

In 2019 is het Spinoza Lyceum gestart met een huiswerkklas. Dit zit nog in de opbouwfase. Daarnaast kunnen leerlingen  tijdens daltonuren de docenten om hulp vragen. In het eerste  jaar hebben alle eersteklassers een mentoruur en een studieles per week (in periode 1 zelfs 2 studielessen). In alle daaropvolgende leerjaren hebben de leerlingen een mentoruur per week.

De brugklasleerlingen worden bij lesuitval opgevangen in de mediatheek, waar ze onder begeleiding een extra daltonuur hebben. De school heeft een verzuimmedewerker, die dagelijks de presentie registreert en een leerlingcoördinator, die ervoor zorgt dat leerlingen zich houden aan het verzuimprotocol. De verzuimmedewerker neemt direct contact op met de ouders/verzorgers bij ongeoorloofd verzuim. De school doet mee aan het ziekteverzuimproject van de GGD Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling (M@ZL).

Examenjaar 2019:

  • mavo 90%
  • havo 93%
  • vwo 86%

Zie verder de gegevens in de schoolgids en op deze website.

We kunnen in een later stadium in het schooljaar (mei/juni) al een inschatting maken in welke leerjaren en schoolsoorten er ruimte is voor zij-instroom. Houd de website van de school in de gaten.

Tijdens de open dagen kunt u met uw vragen langs bij de decaan, dhr. Van ‘t Oever (lokaal 201).

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444