AANMELDING EN TOELATING

Aanmelding en toelating

De daltonvoorrang geldt ALLEEN voor de school van eerste keuze, dus indien de leerling onze school als eerste voorkeur opgeeft (dus bovenaan het lijstje van 12 scholen (indien havo-, havo/vwo- of vwo-advies) of 6 scholen (indien mavo- of mavo/havo-advies)).

 

Leerlingen krijgen een voorkeurslijst van VO-scholen voor de volgende basisschooladviezen, waarmee ze zich kunnen inschrijven voor:

basisschooladvies:   klassen:
mavo   mavo/havo
mavo/havo   mavo/havo
havo   havo/vwo én/of havo-vwo-muziekplus
havo/vwo   havo/vwo én/of havo-vwo-muziekplus
vwo   atheneum én/of gymnasium

       

Vanaf de brugklas hebben we aparte atheneum- en gymnasiumklassen. Er wordt niet aangemeld voor vwo op het Spinoza. Er wordt meteen een keuze gemaakt voor atheneum of gymnasium. We hebben in totaal 3 vwo-klassen. We hebben ruimte voor 1 atheneumklas en 2 gymnasiumklassen.

De leerlingen die binnenkomen met een vmbo-tl -of een vmbo-tl/havo-advies worden geplaatst in één van de twee mavo/havo-klassen. Het Spinoza heeft alleen de combinatieklassen mavo/havo.

Nee, dat kan niet meer. Je kunt je, naast het reguliere basisschooladvies, ook aanmelden voor de profielklas die bij het betreffende basisschooladvies hoort. Dat kan dus én-én. We kennen 2 verschillende profielklassen:

  • vwo-gymnasium (naast vwo, maar dat is in ons geval dus atheneum)
  • havo/vwo-muziekplus (naast havo/vwo regulier)
  • In 2019 zijn er bij alle adviezen ook leerlingen toegelaten zonder voorrang. Deze leerlingen hadden Spinoza Lyceum wel op 1 staan.
  • Vorig jaar zijn er in de vwo-klas regulier (dus niet muziekplus) alleen leerlingen geplaatst die Spinoza Lyceum op 1 hadden staan.
  • Voor het gymnasium gold in 2019 dat de meeste leerlingen, die opteerden voor vwo-gymnasium op het Spinoza Lyceum, uiteindelijk geplaatst zijn op het Spinoza Lyceum.

Wat dit alles betekent voor het komende jaar is niet met zekerheid te zeggen.

De muziekklas is niet een aparte klas. Muziekplus is een programma voor havo-, havo/vwo- en vwo-leerlingen, voor zowel gymnasium- als atheneumleerlingen. De klas bestaat uit leerlingen die het vak muziekplus als extra vak volgen en kinderen die dat niet doen. Daardoor vervallen er uren gym, science en tekenen. Na de matchingsronde (alleen havo/vwo-muziekplus) vinden voor alle belangstellende leerlingen (dus ook die met een vwo-advies) audities plaats voor muziekplus.

 

Die leerlingen worden op het Spinoza Lyceum in een gymnasium- of atheneumklas geplaatst of in een havo/vwo-klas zonder muziekplusprogramma.

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444