Kunst en cultuur

Het Spinoza Lyceum staat bekend als een kunst- en cultuurschool. Bij ons wordt meer dan gemiddeld aandacht gegeven aan kunstvakken. Ook tijdens de daltonuren en na schooltijd kun je deelnemen aan dans, musical, orkest, toneel, koor, kunst & ontwerp, decorklas, jammen in een bandje of aan de slag in één van de muziekstudio’s.

De school heeft een professionele theaterzaal waar leerlingen ieder jaar grote musical- en dansproducties opvoeren. Decors, licht en geluid worden ook door leerlingen verzorgd.

In de onderbouw komen bij het vak kunst & ontwerp diverse kunstzinnige vormen aan bod, zoals tekenen, schilderen, druktechnieken, graffiti, fotografie en film. Daarbij wordt natuurlijk ook gewerkt met allerlei digitale toepassingen. Daarnaast is er aandacht voor kunstgeschiedenis en staan excursies naar het museum op het programma.

Niet alleen op vwo en havo, maar ook op de mavo kun je muziek of kunst kiezen als eindexamenvak. Een vast onderdeel bij muziek is dan het maken van een eigen compositie. Bij kunst bezoek je regelmatig tentoonstellingen en werk je aan praktijkopdrachten. Ook kun je werken aan een portfolio om toelating te kunnen krijgen op bijvoorbeeld de kunstacademie.

Kunst voor de mavo

De mavo/havo brugklassen krijgen het hele jaar door een uitgebreid kunstprogramma met de vakken kunst & ontwerp, muziek, dans en drama. Aan het einde van het schooljaar wordt dit afgesloten met een grote presentatie. In het tweede jaar mavo kun je ook kiezen voor twee van de vier kunstvakken. In het derde jaar kies je één van de twee kunstvakken. In het vierde jaar kun je muziek of kunst als examenvak kiezen.

Muziek+ voor havo en vwo

Havo- en vwo-leerlingen met een muzikaal talent - of het nu vocaal of instrumentaal is - kunnen auditie doen voor de speciale muziek+ klas. Je hebt dan twee tot drie uur per week les met een groep leerlingen uit Havo, HA en vwo. Je maakt uitgebreid kennis met de muziektheorie. En je kunt je talenten in de praktijk verder ontwikkelen in het koor of in het orkest. Tweemaal per jaar wordt een uitvoering gegeven. De leerlingen die muziek+ volgen kunnen hierin eindexamen doen.

Kunst12
Kunst11
Kunst05

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444