• image
  • image
  • image
  • image
  • image

Ons Daltononderwijs

De leerlingen van nu hebben het niet gemakkelijk. Enerzijds zijn ze nog volop op zoek naar zichzelf, anderzijds moeten ze ook al bezig zijn met de vraag welke vervolgopleiding en welk beroep straks het beste bij hen past. En aangezien de samenleving er alleen maar complexer op is geworden, is deze laatste vraag steeds moeilijker te beantwoorden.

Ik ben ervan overtuigd dat onze daltonkernwaarden richting geven aan het zoekproces dat onze leerlingen ondergaan.

Leerlingen op het Spinoza Lyceum leren zelfstandig te werken. De daltonstudiewijzer biedt leerlingen voldoende houvast en tijdens de reguliere lessen en het dagelijkse daltonuur op school worden leerlingen in de gelegenheid gesteld deze zelfstandigheid in de praktijk toe te passen.

Daarnaast vinden we het enorm belangrijk dat leerlingen écht leren samenwerken. Ieder mens maakt immers in het dagelijks leven deel uit van meerdere levensgemeenschappen en dan is het belangrijk dat ze over voldoende vaardigheden beschikken om goed binnen een groep te kunnen functioneren.

Vertrouwen geven is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Vertrouwen in leerlingen en vertrouwen in elkaar. Door vertrouwen te geven bieden we leerlingen de ruimte om zelf het onderwijsleerproces vorm te geven, bieden we ze de ruimte om te mogen zijn wie ze zijn. We leren ze om verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze elke dag weer opnieuw maken. Juist dan ontstaan er mogelijkheden om de talenten van elke leerling tot ontwikkeling te laten komen. Eén dag rondlopen op het Spinoza Lyceum en je staat versteld van de vele verschillende talenten van onze leerlingen.

Leren ontstaat op het moment dat je terugkijkt op wat je gedaan hebt, nagaat waarom dingen goed en niet goed zijn gegaan. Door leerlingen regelmatig te laten reflecteren op datgene wat ze dagelijks in de praktijk toepassen, ontstaat als van nature een leercyclus die hen helpt om telkens weer de juiste vervolgstappen te maken.

Kortom, ons daltononderwijs bereidt onze leerlingen voor op de zeer ingewikkelde samenleving waarin we leven, leert ze om de goede keuzes in het leven te maken zodat ze straks niet alleen succesvol zullen zijn, maar ook gelukkig en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste in het leven.

 

Jan Paul Beekman

Rector Spinoza Lyceum

 
spinozalyceum Koop je kaart voor a.s. woensdag 26 september 12:00 uur want er is geen kaartverkoop aan de deur!
spinozalyceum Omdat de afgelopen dagen nog veel belangstelling bleek te zijn voor de reünie van komende zaterdag, hebben we beslo… https://t.co/9XjXhg5fpN
spinozalyceum Op 29 september reünie 120 jarig bestaan Spinoza Lyceum. Meld je nu aan via de website van de school !
spinozalyceum PERSONEELSMUSICAL Niet alleen de leerlingen doen op het Spinoza Lyceum aan musical, het personeel ook!!! Wij zinge… https://t.co/Y4WlRD4PsL
spinozalyceum Open middag groep 7 25 april een groot succes! Op woensdagmiddag 25 april gingen vanaf 15.30 uur de deuren open vo… https://t.co/cKfGQNCI8D

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444