Aanmelden

Staat het Spinoza Lyceum of Spinoza20First op nummer 1 op de voorkeurslijst dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden van 27 februari 2017 t/m 10 maart 2017 - tussen 9.00 uur en 16.00 uur  op de Peter van Anrooystraat 8. 

U kunt zich op alle schooldagen aanmelden bij de administratie op de 1e verdieping.

Wij verzoeken u vriendelijk rekening te houden met onderstaande schema i.v.m. de te verwachte drukte:

  • als uw achternaam begint met de letters A t/m M, dan graag aanmelden van 27 februari t/m 3 maart.
  • als uw achternaam begint met de letters N t/m Z, dan graag aanmelden van 6 maart t/m 10 maart.

Bij de aanmelding moet u het volgende formulier bij u hebben:

  • de voorkeurslijst met daarop de rangorde van de scholen waarvoor u uw kind wilt aanmelden

NB:   Houd rekening met enige wachttijd voor het invoeren van de voorkeurslijst. De voorkeurslijst dient, nadat deze geprint is, door een ouder/verzorger gecontroleerd en ondertekend te worden.

Zij-instroom

Op dit moment hebben we nog geen zicht op mogelijke plaatsen voor leerlingen die zich willen aanmelden voor een tweede of hogere klas. Naar verwachting kunnen wij dit pas eind mei of begin juni 2017 bekendmaken op onze website.

Leerlingen02
Leerlingen05
Leerlingen04

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444