Leerling ondersteuning

Iedere klas heeft een eigen mentor. Je mentor begeleidt jou en je klasgenoten en houdt goed in de gaten hoe het met iedereen gaat. Als er problemen zijn, kan je bij je mentor altijd terecht.

Mentoruur en studieles

Ieder week heb je samen met je klas mentoruur. Tijdens het mentoruur bespreekt je mentor allerlei zaken die jullie aangaan. Denk aan het kiezen van de klassenvertegenwoordiger of het organiseren van feestjes rond bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerstmis. Pesten is ook een belangrijk onderwerp dat aan bod komt tijdens het mentoruur.

In de eerste en de tweede klas krijg je studieles van je mentor. Je krijgt hulp bij moeilijke vakken, bij de aanpak van daltonopdrachten, daltonuren en bij het inhalen van achterstanden. Je leert tijdens studieles ook hoe je het beste huiswerk en een werkstuk maakt, een presentatie geeft en woordjes leert.

Minimentor

Iedere mentor krijgt hulp van twee leerlingen uit de bovenbouw. Deze leerlingen noem je minimentoren. De minimentoren krijgen hiervoor een aparte training. Zij zorgen ervoor dat je je zo snel mogelijk thuis voelt op onze school en helpen de klas bij het organiseren van bijvoorbeeld klassenfeesten. De minimentoren gaan ook mee als begeleider op het brugklaskamp aan het begin van het schooljaar.

Extra zorg

Onze school heeft verschillende hulpverleners in dienst: zorgcoördinatoren, decanen en een vertrouwenspersoon. Als het nodig is bieden wij extra hulp, zorg en ondersteuning. Je ouders kunnen hiervoor contact opnemen met je mentor.

Decanen

Een decaan helpt je bij het maken van een goede keuze voor een vakkenpakket, stage en vervolgopleiding. Mocht het nodig zijn, dan zorgt de decaan er ook voor dat je een beroepskeuzetest of capaciteitentest kunt doen.

Leerlingen02
Leerlingen01
Leerlingen03

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444