Waar staat de school voor?

De school is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse filosoof Benedictus Spinoza. In zijn tijd werd Spinoza verketterd vanwege zijn eigenzinnige ideeën over God en over de oorsprong van de bijbel. Hij accepteerde uitsluitend verklaringen gebaseerd op de rede. Spinoza is daarmee één van de eerste denkers in de traditie van de Verlichting.

Visie

In ons onderwijsconcept bouwen wij voort op die traditie. Het daltononderwijs is terug te voeren op de opvattingen van de pedagoge Helen Parkhurst (1887‐1973). Dalton heeft vijf kernwaarden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

Wij benaderen onze leerlingen vanuit vertrouwen. Zo krijg je stapsgewijs de verantwoordelijkheid voor jouw leerproces. In samenwerking met anderen leer je grenzen verleggen en je eigen mogelijkheden maximaal benutten. Het gaat dan niet alleen om kennis vergaren, maar ook om jouw sociale en emotionele ontwikkeling. Dit is een creatief proces waarin je in een veilige omgeving door onze docenten gestimuleerd wordt het beste uit jezelf te halen en je te ontwikkelen tot een sociaal, zelfstandig en democratisch mens.

Missie

Het Spinoza Lyceum is een openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium. Het is een overzichtelijke leergemeenschap van leerlingen uit de wijde omgeving van Amsterdam. Leerlingen met een verschillende sociale en culturele achtergrond en met zeer verschillende talenten. Voor al die talenten bestaat een zeer gevarieerd aanbod: een breed scala van kunst- en cultuurvakken; een zeer succesvolle gymnasiumafdeling; een modern sciencelab; en ruime aandacht voor internationale uitwisselingen.

Het Spinoza Lyceum staat bekend om zijn goede onderwijs‐ en examenresultaten en een professioneel en bevlogen docentenkorps. Maar ook om het veilige leerklimaat en de mogelijkheid van opwaartse doorstroming van mavo naar havo naar vwo.

 

Kunst02
Kunst17
Kunst13

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444