Daltononderwijs

Het Spinoza Lyceum is de enige daltonschool in Amsterdam en omgeving. Door het volgen van daltononderwijs leer je zelfstandig werken, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen. Allemaal vaardigheden die in onze moderne maatschappij heel belangrijk zijn.

Helen Parkhust (1887-1973), onderwijzeres in de Verenigde Staten, bedacht het daltononderwijs. Ze vond het belangrijk dat leerlingen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau leren.

Daltonuur

Naast de gewone lessen heb je iedere dag een daltonuur. Dit is een verplicht lesuur waarin je zelfstandig aan de slag gaat. Je hebt de vrijheid om te kiezen aan welk vak je werkt. Maar ook bij welke docent of met welke medeleerlingen.

Bij de vakken tekenen, gymnastiek, en muziek kan je in de daltonuren meedoen aan ‘specialiteiten’. Denk bijvoorbeeld aan portrettekenen, spelen in het schoolorkest of dansen.

Je kan ook voor een stiltedaltonuur of een daltonplusuur kiezen. Tijdens de daltonplusuren volg je speciale modules, bijvoorbeeld lessen in yoga, songteksten schrijven of wiskundespelletjes.

Daltonstudiewijzers

Het Spinoza Lyceum heeft ieder jaar vier perioden. In elke periode werk je, zelfstandig of in kleine groepjes, aan verschillende opdrachten. Alle informatie over de opdrachten voor een periode vind je in de daltonstudiewijzers.

In de eerste en tweede klas krijg je kleinere taken voor een kortere periode. Zo bouw je het zelfstandig werken langzaam op.

In de daltonstudiewijzers vind je:

  • De onderwerpen die tijdens een periode aan bod komen.
  • Welk deel van de opdrachten je zelfstandig moet doen.
  • Wat je aan het einde van een periode moet weten en kunnen.
  • Wanneer je opdrachten moet inleveren.
  • Hoe opdrachten worden getoetst.
  • Hoe opdrachten meetellen voor het rapport.

Meer informatie over daltononderwijs

Wil je nog meer weten over daltononderwijs? Kijk dan op de website www.dalton.nl. Daar vind je ook informatie over de Nederlandse Dalton Vereniging, waar het Spinoza Lyceum bij is aangesloten. Deze film, te zien via YouTube, geeft een goed beeld van het daltononderwijs.

 

Kunst11
Kunst18
Kunst09

  

 info@spinozalyceum.nl

 020 - 5 777 444